Merket utskrift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Merket utskrift

I "Merket utskrift" ligger en samlet oversikt over nesten alle utskrifter som er mulig å finne i de ulike skjermbildene i programmet.

 

 

Skriv ut merkede: Gir utskrift av rapporter hvor det er satt avhukning.

 

Eksporter merkede: Det er mulig å eksportere enkelte av rapportene til Excel, for eksempel Saldobalanse og Posteringer. Rapportene vil ikke bli eksportert i samlet i samme excel-ark, men i flere.

 

Merk ingen/Merk alle: Fjerner alle avhukninger som er gjort i boksen ved rapportene. Trykk på pil ned for å få opp valget "Merk alle", da settes avhukning i boksen ved alle rapporter.

 

Opprett dokumentsett: Lagrer avhukning gjort ved utvalgte rapporter i ett sett/en "pakke". Se også Dokumentsett.

 

Gå til dokumentsett: Åpner Dokumentsett.

 

Selskap: Velg hvilket selskap som skal vises ved utskrift av rapporten: "Spesifikasjon enkeltselskap".

 

Andre funksjoner: Her finnes det flere valg:

oEksporter merkede til Maestro Revisjon: Eksporterer avhukede rapporter til en .zip-fil, som kan importeres til Maestro Revisjon.

oLagre avkrysninger: Lagrer utvalgte avhukninger i datasettet. Se også Dokumentsett.

oVis nullinjer: Vis regnskaps- og balanselinjer med 0 ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Språk: Man kan velge mellom Norsk, bokmål, Norsk, nynorsk, Engelsk og Tysk, ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Skalering: Man kan velge mellom Beløp, Tusen og Millioner, ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Tallformat: Man kan velge mellom Standard null og negativ, Null som strek, Negativ i parantes og Null som strek, Negativ i parantes, ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Stil: Ved å trykke på denne knappen får man mulighet til å velge et annet stilsett, eller man kan endre formatet på de enkelte stilene under Innstillinger, ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Ønsker man å se utskrift hente ut utskrift av flere skjemaer og rapporter samtidig, gjøres dette her. Utskriften vil også slå sammen dokumentene til en samlet pdf.

 

Man kan for eksempel hente ut en samlet utskrift av aktuelle ligningsskjema, utskriften vil da slå sammen alle ark til en .pdf-fil:

07-10-2022-1244

 

 

 

 

 

Se også

Dokumentsett