Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Rapportering

Denne er delt opp i fire områder:

 

 

Offentlig regnskap

Rapporter

Offentlig regnskap

Variabler

Malsenter

 

Kontroll av data

Kontroll av data

 

Utskrifter og Altinn

Merket utskrift

Utskrift av offentlig regnskap

Dokumentsett

Dokumentsenter

Rapportoppsett

Elektronisk innlevering (Altinn)

 

Analyse

Analyserapport