Offentlige satser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil >

Offentlige satser

Her finner man en oversikt over de ulike offentlige satsene som blir brukt i Maestro Konsern. Disse satsene er felles for alle datasett.

 

 

Lagring

Ønsker man å lagre endringene som er gjort kan man gjøre dette ved å trykke på Lagre innstillinger. Velger man å endre satsene vil endringene gjelde for alle brukere og datasett. Endringene blir nullstilt ved programoppdatering.

Endringer som ikke lagres vil kun virke frem til programmet avsluttes. Neste gang man da åpner datasettet til satsene være tilbakestilt.

Ønsker man å tilbakestille satsene til standardverdier, kan dette gjøres ved å trykke på Tilbakestill til standardverdier.

 

Det er også mulig å ta utskrift av de offentlige satsene ved å trykke på Utskrift.