Innstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil >

Innstillinger

Innstillinger finner man under Fil øverst til venstre i programmet. Trykker man på Innstillinger vil det åpne seg et nytt vindu, som er delt opp i 14 områder i menyen til venstre.

Her velger man globale innstillinger som gjelder for alle datasett i Maestro Konsern. Innstillinger man endrer på her gjør seg gjeldene på brukernivå.

 

 

Generelt

Skriver

Kataloger

Lisensinformasjon

Skanner

E-post

Begrenset profil

Utskriftsoppsett

Overføring til Konsernregnskap

Overføring til Årsoppgjør

Kontoplaninnstillinger

Regnskapsintegrasjon

Signant

Personvern