Analyserapport

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Analyserapport

I analysemodulen kan man lage analyser til regnskapet. Man kan enten bruke de analyserapportene programmet generer eller man kan lage egne analyser.

Analysen henter tall fra resultat og balanserapporter. Tallene behandles av brukerdefinerte eller predefinerte formler (funksjoner) og presenteres som listerapporter og grafer. Resultatet kan presenteres pr år og periode.

 

 

Det er flere faner i skjermbildet. Analyserapport og Dokument er synlig for alle delene av analysen, mens Rapport og Diagram kun er synlig dersom man står markert på en analyse i venstremenyen.

 

Analyserapport

Analyseveiviser: Ønsker man å legge til nye analyserapporter kan dette gjøres ved å trykke på Analyseveiviser øverst. I analyseveiviseren er det flere ulike rapporter og analyser man kan velge. Man kan også velge en forside. Denne blir automatisk generert, men kan redigeres senere. Under Maler: Forside ligger analysene som allerede er brukt i datasettet, inkludert de analysene man har laget selv under Analyse. Deretter ligger maler for analysetabeller, dette er de analysene som programmet selv generer. Her kan man velge ulike analyser på både år og periode. Man har også mulighet for å legge til balanse og resultatregnskapet i analyserapporten. Nederst i veiviseren kan man legge til en konklusjon for enten hele året eller perioden, som viser kommentarer til analysen.

 

Ny analyse: Oppretter en ny, tom analyse. Her velger man selv hvilke verdier man vil ha med. Les mer om hvordan man oppretter en egen analyse her.

 

Utskrift: Gir utskrift av hele analyserapporten med forside, analyser, balanse og resultat, og konklusjon. Herfra kan man velge å skrive ut analyserapporten, opprette den som pdf-dokument eller sende den med e-post.

 

Forsendelse: Oppretter en tom e-post med analyserapporten som pdf-vedlegg.

 

Stilsett: Det er mulig å få analysen på flere språk. Dette gjøres ved å trykke på pilen ned ved siden av Språk. Her kan man velge mellom bokmål, nynorsk, engelsk og tysk. Man kan endre skalering, her har man valget mellom beløp, tusen og millioner. Nederst ligger valg av tallformat. Valgene her er standard null og negativ, null som strek, null i parentes og null som strek; negativ i parentes. Vi gjør oppmerksom på at dersom man endrer disse innstillingene bort fra auto kan dette fjerne automatikken i analyserapporten. Ved å trykke på fargepaletten kan man endre stil/farge på utseendet av rapporten.

 

Andre funksjoner: Ønsker man å fjerne alle dokumentene kan dette gjøres under andre funksjoner.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

Dokument

Analyseveiviser: Analyseveiviseren finnes også under fanen Dokumenter. I analyseveiviseren er det flere ulike rapporter og analyser man kan velge. Man kan også velge en forside. Denne blir automatisk generert, men kan redigeres senere. Under Maler: Forside ligger analysene som allerede er brukt i datasettet, inkludert de analysene man har laget selv under analyse. Deretter ligger maler for analysetabeller, dette er de analysene som programmet selv generer. Her kan man velge ulike analyser på både år og periode. Man har også mulighet for å legge til balanse og resultatregnskapet i analyserapporten. Nederst i veiviseren kan man legge til en konklusjon for enten hele året eller perioden, som viser kommentarer til analysen.

 

Opprett dokument: Her kan man opprette et tomt dokument (en RTF-fil) eller et regneark. Man kan også hente inn dokumenter lagret på pc'en i egen mappe, og hente fra Merket utskrift eller Dokumentsenter. Man kan også legge til dokument fra skanner.

 

Legg til fra maler: Dersom man bare vil legge til en analyse, utenom å gå gjennom hele veiviseren har man mulighet til å gjøre dette her.

 

Fjern: Fjerner valgt analyse.

 

Andre funksjoner: Her kan man skrive ut analysen, sende den på e-post, koble til personer eller sette dokumentet inaktivt.

 

Topptekst - Bunntekst: Her kan man sette topptekst og bunntekst på analysen.

 

Rapport

Her kan man bestemme hvilket år som skal være første år, hvordan fortegn skal vises i rapporten og om siden skal ha liggende eller stående utskriftsformat. Under Diverse kan man velge å skjule tekstlinjer uten beløp, klippe eller bryte lang tekst og om det skal vises informasjon om beløpsskalering brukt i analysen på utskriften.

 

Videre kan man velge språk som skal brukes i analysen. Her kan man velge mellom bokmål, nynorsk, engelsk og tysk. Man kan endre skalering, her har man valget mellom beløp, tusen og millioner. Nederst ligger valg av tallformat. Valgene her er standard null og negativ, null som strek, null i parentes og null som strek; negativ i parentes. Vi gjør oppmerksom på at dersom man endrer disse innstillingene bort fra auto kan dette fjerne automatikken i analyserapporten. Ved å trykke på fargepaletten kan man endre stil/farge på utseendet av rapporten.

 

Under Avansert kan man endre på skrifttype, størrelse og avsnittsavstand.

 

Diagram

Diagram kan man sette innstillingene for hvordan diagrammene er utformet.

 

 

Oppbygningen av analyserapporten gjøres i flere deler. På venstre side i skjermbildet ligger de ulike delene av rapporten. Øverst ligger forsiden. Trykker man seg inn på forsiden kan man redigere denne ved å trykke på rediger. Her kan man endre på bakgrunnen, tittel, innholdsliste og organisasjonsnummer.

 

Under forsiden ligger de ulike analysene man har valgt eller lagt til. Her ser man en oversikt over hva som inngår i de ulike analysene, som du kan lese mer om under Analyse.

 

Videre i menyen til venstre kommer balansen og resultatregnskapet, før man helt til slutt kan se konklusjonen.