Elektronisk innlevering altinn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Elektronisk innlevering altinn

Innsendingen av konsernregnskapet gjøres ikke fra Maestro Konsern, men i Maestro Årsoppgjør.

I Maestro Konsern konsolideres og elimineres tall fra alle selskap i konsernet, som deretter settes sammen til en rapport. Denne rapporten må deretter deles tilbake til Maestro Årsoppgjør og sendes inn sammen med årsregnskapet til mor.

26-08-2022-1316

 

 

 

Når man trykker på knappen "Elektronisk innlevering (Altinn)" får man to valg, man kan enten bruke delingstjenesten for å dele data til Maestro Årsoppgjør, eller man kan eksportere data i en direkte fileksport.

 

Delingstjeneste

Se Overfør Offentlig regnskap til Maestro Årsoppgjør for mer detaljert beskrivelse.

 

Trykk på sky-ikonet og deretter "Legg til kobling". Velg så selskap som konsernregnskapet skal overføres til.

22-09-2022-1423

 

 

 

Direkte fileksport

Trykk på Eksporter data, da generes en .xml-fil. Se filsti i feltet Eksportfil for se hvor denne er lagret.

Denne .xml-filen kan da vedlegges en innsending til Altinn.