Automatelimineringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Automatelimineringer

Her kan man legge inn elimineringer som automatisk henter tall fra saldobalansen, som skal elimineres i konsernregnskapet. Man velger en passende tekst og legger inn hvilke konti og hvilke selskap i konsernet som skal elimineres mot hverandre. Programmet vil selv hente inn beløpet som er registrert på de valgte konti.

 

 

Opprett: Trykk Opprett-knappen for å legge til en ny elimineringspostering eller sette inn en ny posteringslinje.

 

Slett: Trykk Slett-knappen for å slette en elimineringspostering. Trykk på den lille pilen under Slett-knappen for å få frem valg om å slette alle posteringer.

 

Utskrift: Gir en oversiktutskrift av alle elimineringsposteringer. Trykk på den lille pilen under Utskrifts-knappen for å få frem valg om gruppert utskrift.

 

Import: Med denne veiviseren kan man importere automatiske elimineringer fra et annet Maestro Konsernregnskap-datasett eller fra Excel.

 

Eksport: Eksporterer de automatiske elimineringsposteringene til Excel.

 

Andre funksjoner: Her finner man valg om å kopiere og lime inn automatiske elimineringsposteringer fra en periode til en annen. Se også eksempel lenger ned på siden.

 

Periode: Bytt raskt til en annen periode uten å måtte lukke skjermbildet, for å se og evt. kopiere de manuelle elimineringene foretatt i den perioden. Se også eksempel lenger ned på siden.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Opprett en ny elimineringspostering ved å trykke på Opprett-knappen i øverste menylinje, eller bruke hurtigtast F5.

 

Legg inn egenvalgt tekst knyttet til posteringslinjen. Her fyller man ikke ut beløp, beløpet hentes automatisk fra konto i det selskapet man har fylt inn i kolonne "Eliminering".

I kolonne "Målside" fyller man ut hvilket selskap og konto beløpet skal føres mot. Programmet vil automatisk skjønner om det må gjøres en debet- eller kreditpostering (+ eller -) for å nulle konto i selskapet som er fylt i kolonnen "Eliminering".

 

16-08-2022-13_47

 

 

Nederst i skjermbildet kan man se effekten av elimineringsposteringene, her vises endelig saldo på debet- og kreditkontoer etter at elimineringsposteringene er hensyntatt.

 

 

Kopiere posteringer fra annen periode

Det er mulig å kopiere posteringer opprettet i en periode, til en annen periode. Dette vil ofte være mer tidsbesparende og effektivt enn å legge inn elimineringsposteringer helt på nytt, selvfølgelig forutsatt at man har behov for å foreta lignende elimineringer mot samme debet- og kreditposter og selskap.

 

Eksempel:

1.

Vi har importert saldobalanser fra Maestro Årsoppgjør til alle selskap i perioden Februar, og skal legge inn automatiske elimineringsposteringer for å utarbeide perioderapporter pr 28.02.

Vi går til Registrering > Automatelimineringer, og bytter til perioden Januar i øverste menylinje:

 

17-08-2022-11_35

 

2.

Her markerer vi en eller flere posteringer (hold inne SHIFT eller CTRL), og går til Andre funksjoner > Kopier (til annen periode) i øverste menylinje:

 

17-08-2022-11_40

 

3.

Deretter bytter vi tilbake til perioden Februar, og trykker på Andre funksjoner > Lim inn i øverste menylinje:

 

17-08-2022-11_42

 

4.

Og ser at vi har fått limt inn elimineringsposteringer fra en annen periode:

 

17-08-2022-11_45