Registrering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Registrering

 

Denne er delt opp i fire områder:

 

Generelle opplysninger

Konsernopplysninger

Personregister

Valutaoversikt

 

Regnskapsoppsett

Rapporter

Kontoplan/Saldobalanse

 

Selskapsregister

Selskapsregister

Import

 

Registrering

EK-metode

Elimineringsposteringer

Automatelimineringer