Datterselskap etter EK-metoden

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Datterselskap etter EK-metoden

For der hvor datterselskap er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Kan hjelpe bruker å holde styr på mer/mindre verdier ved f.eks oppkjøp.

 

 

Opprett: Trykk Opprett-knappen for å opprette nytt datterselskap.

 

Slett: Trykk Slett-knappen for å slette markert datterselskap. Trykk på den lille pilen under Slett-knappen for å få frem valg om å slette alle datterselskap.

 

Utskrift: Gir en oversiktutskrift over utfylt informasjon for markert datterselskap. Trykk p den lille pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om utskrift av alle selskap.

 

Import: Med denne veiviseren kan man importere datterselskap regnskapsført etter EK-metoden fra annet Maestro-datasett.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Skjermbildet er delt i to. Til venstre ligger en liste med alle opprettede datterselskap, i midten ligger tall for det enkelte selskap.

Alle feltene fylles manuelt, årets verdier flytter seg til fjorårs-kolonne ved årsskifte.

 

Trykk på Opprett for å opprette nytt selskap. Fyll ut Navn øverst, deretter fylles beløpsfeltene under:

13-10-2022-1136