Import

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Import

Importer siste oppdaterte verdier. Forutsetter at man har satt opp Import av selskapsverdier fra et Maestro Årsoppgjør-datasett i Selskapsregisteret.

 

 

Øverst vises en liste med alle selskap som har fått opprettet Import av selskapsverdier. Man kan fjerne hake/sette hake ved de selskap man ønsker.

Under velger man År og Periode som skal importeres.

 

Under dette har man fire valg:

 

Oppdater kontobetegnelse

Velg om kontobetegnelse også skal oppdateres ved import.

 

Nullstill konti som ikke importeres

Velg om konti som ikke følger med i ny import skal nullstilles.

 

Saldoverdier

Velg at saldoverdier i valgte periode skal importeres.

Merk! Viktig at det står kryss ved denne dersom man vil importere oppdaterte tall til saldobalansen fra Maestro Årsoppgjør-datasett.

 

Budsjettverdier

Velg at budsjettverdier i valgte periode skal importeres.