Begrenset profil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Begrenset profil

Her kan du styre tilgjengeligheten av enkelte funksjoner i programmet.

 

 

Disse begrensningene trer i kraft når man starter programmet med kommandoen

 

/PROFILE:BEGRENSET  

 

Merk!

Arkfanen Begrenset profil er låst dersom man allerede kjører som begrenset.