Utskriftsoppsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Utskriftsoppsett

Her gjør man valg som påvirker på rapportutskriftene.

 

 

Skriv dato og klokkeslett på utskrifter

Dato og klokkeslett vil følge med på alle sider av utskriften, øverst i høyre hjørne.

 

Skriv utkast

Alle sider av utskriften vil bli merket med teksten Utkast.

 

Skriv klientens navn på alle sider

Klientens navn vil vises på alle sider av utskriften.