Lisensinformasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Lisensinformasjon

Her finner man sin egen brukerinformasjon, og under knappen Lisensutskrift finner man innholdet i lisensen.

 

 

Brukerinfo

Viser brukerinformasjon vi har registrert på din lisenskode.

 

Lisenskoder

Her ligger lisenskoden som benyttes for å kjøre programmet. Lisenskoden finner man også under Mine sider på hjemmesiden vår (krever innlogging).