Kataloger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Kataloger

Kataloginnstillinger.

 

 

Programkatalog

Viser hvor programmet kjøres fra.

 

Datasettkatalog

Her velger man hvilken mappe som skal være standard for datasett-lagring.

 

Flere kataloger

Dersom man har datasett lagret i flere forskjellige kataloger, kan man her lagre de forskjellige katalog-valgene. Katalogene som registreres her vil man i åpningsbildet finne igjen under knappen "Åpne en mappe".

 

Deponikatalog

Her velger man hvilken mappe som skal brukes til deponi, etter å ha slått på funksjonen (Innstillinger > Generelt).

 

Sikkerhetskopikatalog

Her velger man hvilken mappe som skal brukes til sikkerhetskopier (Åpningsbildet > høyreklikk på datasett > Lag sikkerhetskopi).

 

Malkatalog

Katalog hvor egne notemaler, importdefinisjoner osv. plasseres av programmet. Merk at de ulike typene maler lagres i underkataloger i den katalogen man angir her. Dersom man ønsker å legge inn en mal manuelt anbefaler vi at man først lagrer en mal fra programmet for å se hvilken undermappe som benyttes.