Regnskapsintegrasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Regnskapsintegrasjon

Det er mulig å sette opp regnskapsintegrasjon direkte mot regnskapsprogram.

 

 

Trykk på det grønne pluss-tegnet for å opprette nye regnskapsintegrasjon.

Velg regnskapssystem i nytt vindu, og fyll påloggingsinformasjon osv.