Kontoplaninnstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Kontoplaninnstillinger

 

Standard kontoplan

Velg mal for referanser til regnskapslinjer i resultat- og balanseregnskap. Man kan velge mellom:

Ingen: Ingen referanser/rapportlinjekoblinger blir satt ved import og opprettelse av nye konti.

Standard: Maestro standard-mal blir brukt for å sette referanser/rapportlinjekoblinger ved import og opprettelse av nye konti.

Egendefinert mal: Har man laget en egen mal for kobling mellom kontonummer og referanser/rapportlinjekoblinger, kan man velge å bruke denne. Disse referansene/rapportlinjekoblingene vil da bli brukt ved import og opprettelse av nye konti.

 

 

Import av selskapsverdier

Kontoplan importformat

Kontoplanformat: henter selskapenes kontoplaner basert på kontonummer fra saldobalansen ved import.

Resultat- og balanselinjeformat: henter saldi basert på rapportlinjekoblingene i saldobalansen ved import.

 

Kontointervall

Velg kontointervall for resultat- og balanselinjer. Som standard bruker balanselinjer kontointervall 1-2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, og resultatlinjer bruker kontointervall 3-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Dette vil passe for selskap som bruker standard norsk kontoplan.

 

År

Velg år og periode som skal importeres.

 

Oppdater kontobetegnelse

Velg om kontobetegnelse også skal oppdateres ved import.

 

Nullstill konti som ikke importeres

Velg om konti som ikke følger med i ny import skal nullstilles.

 

Saldoverdier

Velg at saldoverdier i valgte periode skal importeres.

 

Budsjettverdier

Velg at budsjettverdier i valgte periode skal importeres.

 

NB! Viktig å vite om referanser i kontoplan

Dersom man henter tall fra årsoppgjør i kontoplanformat (saldobalanse med kontonummer 1000, 1030, 1070 osv) er det viktig at alle selskap i konsernet bruker like referanser ved like kontoer.

Eksempel: Dersom kontonummer "1070 Utsatt skattefordel" har saldi i flere av selskapene, har denne kontoen alltid har referanse til rapportlinje "520 Utsatt skattefordel" i balanserapporten i alle selskapene.

 

Det er ikke mulig å ha like kontonummere med ulik rapportreferanse. Endrer man på rapportreferanse i saldobalansen for et selskap, endres rapportreferanse på alle selskap. Dersom man vil ha avvik, må dette legges inn som egne konti for det enkelte selskap, f.eks kan man endre kontonummer til 1070001.