Overfør Offentlig regnskap til Maestro Årsoppgjør for innsending til Altinn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Delingstjenesten >

Overfør Offentlig regnskap til Maestro Årsoppgjør for innsending til Altinn

Innsendingen av konsernregnskapet gjøres ikke fra Maestro Konsern, men i Maestro Årsoppgjør.

Denne guiden viser hvordan man overfører konsernregnskapet fra Maestro Konsern til Maestro Årsoppgjør via Delingstjenesten.

 

I Maestro Konsern konsolideres og elimineres tall fra alle selskap i konsernet, som deretter settes sammen til en rapport. Denne rapporten må deretter deles tilbake til Maestro Årsoppgjør og sendes inn sammen med årsregnskapet til mor.

26-08-2022-1316

 

 

 

Når man trykker på knappen "Elektronisk innlevering (Altinn)" får man to valg, man kan enten bruke delingstjenesten for å dele data til Maestro Årsoppgjør, eller man kan eksportere data i en direkte fileksport.

 

1.

Trykk på sky-ikonet og deretter "Legg til kobling":

22-09-2022-1441

 

2.

Mor-selskapet burde dukke opp i listen over mottakere, trykk så Neste:

26-08-2022-1158

Hvis morselskapet ikke dukker opp kan man trykke på knappen "Velg fra Personregister" for å hente frem riktig selskap, eller høyreklikke og velge "Legg til" og taste org.nr direkte.

 

3.

Fyll evt. ut engangskode, eller la denne stå blank. Velg lengde på delingsforespørsel og trykk Neste:

26-08-2022-1159

 

4.

Og så Ferdig. Konsernregnskapet er nå delt til mors Maestro Årsoppgjør-datasett.

26-08-2022-1200

 

5.

Deretter går vi inn i Mors datasett i Maestro Årsoppgjør og sender morselskapets årsregnskap og konsernets årsregnskap videre inn til Brønnøysund/Altinn derfra.

 

Man starter veiviseren for innlevering under "Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn", og trykker på "Ny forsendelse":

26-08-2022-1221

 

6.

Ved "Forsendelsestype" velger man Offentlig regnskap som normalt, og trykker Neste:

26-08-2022-1222

 

7.

Da dukker følgende dialogboks opp, trykk Ja:

26-08-2022-1223

 

8.

Man får øverst faner med valg om å hente fra Maestro delingstjeneste, Hente fra Konsern-datasett eller importere fra eksportfil.

Vi står i fanen "Hent fra Maestro delingstjeneste":

26-08-2022-1224

 

9.

Dersom Delingstjenesten er allerede skrudd på i datasettet, burde de blå rutene automatisk fylles med informasjon om dato og tid for sist oppdaterte deling, og nederst informasjon om datasett-navn, selskapsnavn og år. Trykk "OK":

22-09-2022-1501

 

10.

Neste bilde åpner seg da automatisk, og vi ser at forsendelsen inneholder både morselskapets og konsernet årsregnskaper:

26-08-2022-1523

 

11.

Dersom Delingstjenesten ikke allerede er aktivert, trykk på knappen "Oppdater" og velg Ja ved spørsmål om å aktivere delingstjenesten:

26-08-2022-1530