Overfør konsolidert saldobalanse til Maestro Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Delingstjenesten >

Overfør konsolidert saldobalanse til Maestro Årsoppgjør

Overfør en konsolidert saldobalanse fra Maestro Konsern til Maestro Årsoppgjør.

 

Eksempel

Dersom man har flere filialer som utgjør en skattemessig enhet, kan man bruke Maestro Konsern til å få flere saldobalanser til å bli en (uten at man har Maestro Årsoppgjør-datasett på de ulike filialene).

 

11-10-2022-0949

 

 

 

Saldobalanser importeres til Maestro Konsern for hvert selskap man har opprettet i Selskapsregisteret. Man kan importere saldobalanser via Excel, legge inn tall manuelt eller også bruke Delingstjenesten hvis saldobalansene ligger i Maestro Årsoppgjør.

Maestro Konsern vil automatisk konsolidere saldobalansene.

 

1.

Gå til Fil > Innstillinger > Overføring til Årsoppgjør:

11-10-2022-0957

 

2.

Trykk på sky-ikonet for å åpne nedtrekksmeny. Trykk på "Oppdater", dersom delingstjenesten ikke er aktivert får man spørsmål om å aktivere denne.

11-10-2022-1013

 

Trykk på "Legg til tilkobling", øverste selskap burde dukke opp i listen over mottakere, trykk så Neste:

11-10-2022-1019

Hvis morselskapet ikke dukker opp kan man trykke på knappen "Velg fra Personregister" for å hente frem riktig selskap, eller høyreklikke og velge "Legg til" og taste inn org.nr direkte.

NB! Delingstjenesten bruker org.nr for å identifisere datasett som kobles sammen. Pass da på at org.nr fylt ut i Konsernopplysninger stemmer med org.nr fylt ut i Klientopplysninger i Maestro Årsoppgjør.

 

3.

Fyll evt. ut engangskode, eller la denne stå blank. Velg lengde på delingsforespørsel og trykk Neste:

26-08-2022-1159

 

4.

Og så Ferdig. Konsolidert saldobalanse er nå delt til Maestro Årsoppgjør.

26-08-2022-1200

 

5.

Deretter går vi til Maestro Årsoppgjør. Dersom delingstjenesten ikke er aktivert, må denne først aktiveres:

11-10-2022-1027

 

6.

Gå til Fil > Innstillinger > Overføring fra Konsernregnskap. Sett på hake nederst "Bruk overføring fra konsern". Man kan også endre på innstillinger, f.eks velge at man vil hente resultat- og balanselinjer i stedet for kontoplan:

11-10-2022-1159

 

7.

Og i Registrering > Saldobalanse ser man da at det har kommet inn verdier fra Maestro Konsern i kolonnen "Foreløpig". Tidspunkt og dato for siste import står helt nederst i skjermbildet på en grå linje, og ved knappen "Hent fra Konsern" i øverste menylinje:

11-10-2022-1202