Delingstjenesten

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Delingstjenesten

Delingstjenesten er en nettjeneste som gjør det mulig å dele data mellom datasett og programmer.

Sanntids-oppdateringer gjør det mulig å jobbe samtidig i flere datasett. Det vil si at data blir automatisk overført. Ved ønske kan man slå av den automatiske oppdateringen, teste eller gjøre endringer for deretter å oppdatere manuelt eller skru på automatisk oppdatering.

For mer om deling av data, se disse emnene:

Dokumenter til Maestro Revisjon

Overfør Offentlig regnskap til Maestro Årsoppgjør for innsending til Altinn

Overfør konsolidert saldobalanse til Maestro Årsoppgjør

Selskapsverdier til Maestro Konsern