Overføring til annet Maestro konsernregnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil >

Overføring til annet Maestro konsernregnskap

Bruk delingstjenesten til å overføre saldobalanse/regnskap fra underkonsern til et annet konsern. Ved ønske kan reservoar eller datasettkatalog benyttes for overføring. I dette tilfellet vil data bli lagret ved lukking av datasettet.

 

 

Overføring via delingstjeneste

Vi anbefaler delingstjenesten for å opprette tilkobling til konsernregnskapet. Benytt tjenesten for automatisk deling av saldobalanse/regnskap fra underkonsern. For mer informasjon om hvordan du setter opp delingstjenesten, se tema Delingstjenesten.

 

Overføring via reservoar

Ved overføring via reservoar lagres data i en egen mappe (reservoarkatalogen). I Maestro Konsernregnskap kan data hentes fra denne reservoarkatalogen. På denne måten har du alt samlet i en mappe. Overført data lagres automatisk i reservoarkatalogen ved lukking av datasettet.

 

Overføring via kildefil i datasettkatalog

Overføring via kildefil i datasettkatalog lagrer overføringsdata automatisk i datasettkatalogen ved lukking av datasettet. I Maestro Konsernregnskap kan denne kildefilen hentes fra datasettkatalogen.