Fellesmaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil >

Fellesmaler

I fellesmaler kan man opprette og dele maler som vil være tilgjengelige for alle brukere. Dette vil ofte være tidsbesparende, sammenlignet med å manuelt bygge nye maler, eller bruke import/eksport-funksjoner.

 

 

To malkataloger

 

Lokal malkatalog

Lokal malkatalog er tiltenkt hver enkelt bruker. Malene her lagres i Windows brukerkatalog. For eksempel denne stien:

C:\Users\Ola\AppData\Roaming\Maestro\MasMaler    

 

NB! AppData er normalt en skjult mappe.

 

Felles malkatalog

Felles malkatalog er tiltenkt felleskataloger/mapper på server.

Felles malkatalog settes under Innstillinger > Kataloger > Malkatalog.

 

Tilgangsstyring

Tilgang til Fellesmaler styres via tillatelser i Windows’-mappestruktur. Ved å kun gi lesetillatelse, vil man sperre Fellesmaler for disse brukerne. De kan da ikke redigere, slette eller legge til maler.

Malkatalog settes til felleskatalogen (under Innstillinger > Kataloger), og man vil da kunne se om man har kun lesetillatelse, eller både lese- og skrivetillatelse.

22-08-2022-1326

NB! Alt ønsket innhold må manuelt kopieres over fra gammel til ny malkatalog.

 

Beskytte Fellesmaler

For å beskytte fellesmalene kan administrator sette lese/skrivetillatelse enten på hele felleskatalogen, eller på filnivå. Som minimum må filene MasFellesmaler.lck og MasFellesmaler.zip være beskyttet for de som ikke skal ha skrivetillatelse, men vi anbefaler å beskytte hele mappen.

 

Tillatelser kan settes for hele brukergrupper eller for brukernavn.

 

Gå inn i egenskapene for fellesmappen eller for filen, og under fanen Sikkerhet settes tillatelse for brukernavn eller brukergruppe. Sett Lesetillatelse for den/de brukergruppene eller –navnene som ikke skal kunne redigere.

22-08-2022-1327

 

 

 

 

Fellesmaler

Dersom man har både lese- og skrivetillatelse får man åpnet skjermbildet Fellesmaler. Her får man tilgang til å se og redigere alle Fellesmalene.

22-08-2022-1335

 

Fellesmaler kan kun slettes i skjermbildet Fellesmaler, ikke i andre skjermbilder (hvis man f.eks. er inne i Dokumentsett), selv om du har skrivetillatelse.

 

 

hmtoggle_arrow1Malsenter

 

hmtoggle_arrow1Rapportoppsett

 

hmtoggle_arrow1Dokumentsettmaler

 

hmtoggle_arrow1Delte rapporter/stiler