Oppfølgningsnotat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil >

Oppfølgningsnotat

Her kan man legge inn en egenvalgt tekst. Dette vil følge med ved årsskifte av datasettet.

 

 

Se Arkfanen Tekstredigering for utfyllende informasjon om funksjonaliteten i bildet.