Steg 1 - Utarbeidelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Offentlig regnskap >

Steg 1 - Utarbeidelse

 

 

Steg 1 - Utarbeidelse ligger til venstre i skjermbildet, markert med gult. Denne består av:

Forside, årsberetning m.m

Regnskap

oResultat

oBalanse

oKontantstrøm

Noter

Egenkapitaloppstilling (se Steg 2 - Kontroll > Innstillinger)

Eksterne notekoblinger

Protokoller og andre dokumenter

Revisjonsberetning

Utskriftsoppsett

30-08-2022-1346

 

 

Detaljert gjennomgang av øverste menylinje for de fem arkfanene: Offentlig regnskap, Dokumenter, Tekstredigering og Regnskapsrapport:

 

hmtoggle_arrow1Arkfanen Offentlig regnskap

 

hmtoggle_arrow1Arkfanen Dokumenter

 

hmtoggle_arrow1Arkfanen Tekstredigering

 

hmtoggle_arrow1Arkfanen Regnskapsrapport

 

 

 

Venstremenyen er delt opp i fem undermenyer: Forside, årsberetning m.m, Regnskap, Egenkapitaloppstilling, Noter, Eksterne notekoblinger og Protokoller og andre dokumenter:

 

hmtoggle_arrow1Forside, årsberetning m.m

 

hmtoggle_arrow1Regnskap

 

hmtoggle_arrow1Egenkapitaloppstilling

 

hmtoggle_arrow1Noter

 

hmtoggle_arrow1Eksterne koblinger

 

hmtoggle_arrow1Protokoller og andre dokumenter

 

hmtoggle_arrow1Revisjonsberetning

 

hmtoggle_arrow1Utskriftsoppsett