Versjon 28.00.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner >

Versjon 28.00.00

Maestro Konsern 2020 versjon 28.00.00

Dato: 06.05.2021

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

 

Valutaoversikt

Vi har utviklet en ny tjeneste for henting av valutakurser. Tjenesten henter valutakurser siste dag for perioden eller regnskapsåret, og er tilgjengelig i Valutaoversikt.

 

Overføring til Altinn

Metode for direkte fileksport ved overføring til Altinn er gjort tilgjengelig igjen. Du finner denne funksjonaliteten i en egen fane i “Elektronisk innlevering (Altinn)”.

 

 

Kontoplan/saldobalanse

Vi har oppdatert standard kontoplan; Det er lagt inn flere nye konti, blant annet 8922 Tilleggsutbytte og 8923 Ekstraordinært utbytte.

 

Rapporter

Linjene i standard resultat- og balanserapport som har manglet kobling til Altinnkode har nå fått riktig kobling. Dette gjelder 296 Tilleggsutbytte, 297 Ekstraordinært utbytte, 591 Andre langsiktige fordringer og 681 Annen innskutt egenkapital.

 

Vi har lagt til følgende linjer i standard resultat- og balanserapport: 106 Renteinntekt fra tilknyttet selskap, 141 Rentekostnad til tilknyttet selskap, 611 Kundefordringer konsern, 742 Ansvarlig lån og 755 Langsiktig konserngjeld. Linje for Øvrig langsiktig gjeld, som tidligere hadde ID 755, har nå ID 759.

 

Oppslag mot Folkeregisteret

I personregisteret er det nå lagt inn mulighet for å gjøre oppslag mot Folkeregisteret. Oppslaget kan benyttes for å hente fødselsdato eller oppdatert adresse. For oppslaget må minst to variabler fylles inn; Fullt navn + adresse, fullt navn + postnummer, fullt navn + fødselsnummer eller fullt navn + fødselsdato.

 

Generelt

Det har blitt oppdatert til nytt hjelpesystem.

Det er også gjort tilpasninger i adresseoppslaget.

Det er også gjort mindre rettelser og forbedringer generelt i Maestro Konsern.