Programversjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Programversjoner

Maestro Konsern

 

06.05.2021: Versjon 28.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

11.04.2022: Versjon 29.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

23.05.2023: Versjon 30.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.