Versjon 29.00.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner >

Versjon 29.00.00

Maestro Konsern 2021 versjon 29.00.00

Dato: 11.04.2022

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Om denne versjonen

 

Rapporter

Standard rapporttekster på engelsk er oppdatert.

 

Programtjeneste og meldinger

Noen filer som tidligere har ligget lokalt lastet ned i programmet er nå flyttet opp i skyen. Det gjør det mulig for Maestro å foreta noen endringer uten å legge ut ny versjon.

Det er også lagt inn en ny meldingstjeneste i programmet. Meldinger fra Maestro vil dukke opp i skjermbildet første gang programmet brukes etter at en melding er lagt ut.

 

Selskapsregister

Import og eksport med Excel er lagt til for opplysninger i skjermbildet.

 

Elimineringer

Lagt til mulighet for å kunne eksportere og importere elimineringer via Excel.

 

Øvrige endringer

En del mindre endringer av teknisk art.