Versjon 30.00.00

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Programversjoner >

Versjon 30.00.00

Maestro Konsern 2022 versjon 30.00.00

Dato: 23.05.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

 

Endringer i årets versjon

 

Delingstjeneste

Delingstjenesten er forbedret og oppdateres nå raskere.

Ved elektronisk innlevering til Altinn vil bare vedlegg merket med binders under «Steg 3 – Signering og innsending» følge med til Maestro Årsoppgjør.

Det er gjort forbedringer ved årsskifte som gjør at koblinger mellom konsern og selskaper blir lettere å videreføre fra år til år. Full effekt vil av dette vil likevel komme i versjon 31.  

 

Regnskapsintegrasjoner

Gjort forbedringer i regnskapsintegrasjonene slik disse fungerer bedre dersom man ikke henter verdier via maestro årsoppgjør.

Disse er også nå utvidet til å kunne hente neste års verdier.

 

Annet

Gjort flere andre mindre endringer av teknisk art, som ikke vil påvirke brukergrensesnittet.