Alternative referanser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering > Saldobalanse >

Alternative referanser

Alternative referanser brukes i de tilfellene der en konto kan både ha positiv og negativt fortegn. For eksempel konto for kassekreditt vil i utgangspunktet være en gjeldskonto med negativt fortegn, men kan også være positiv og bli kategorisert som bankinnskudd. I dette tilfelle vil man i kontokortet legge inn minus som fortegn og de vanlig referansene vil stå under Ordinære referanser. Under Alternative referanser legger man inn referansene som skal bli benyttet om kontoen har positivt fortegn.

 

20-09-2022-1517

 

 

Om bruk av fortegn

Dersom man bruker +(positiv) som fortegn:

Har kontoen debetsaldo vil hovedreferanser bli brukt.

Har kontoen kreditsaldo vil alternative referanser bli brukt.

 

 

 

Dersom man bruker -(negativ) som fortegn:

Har kontoen kreditsaldo vil hovedreferanser bli brukt.

Har kontoen debetsaldo vil alternative referanser bli brukt.