Saldobalanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Saldobalanse

Kontoplanen er grunnpilaren i Maestro Konsern. Overføring av tallverdier til rapportene er basert på koblingene som er gjort i kontoplanen.

 

Bildet gir en rask og effektiv oversikt over alle kontoene i regnskapet det er bokført beløp på. Hver linje representerer en konto med kontonummer samt kontobetegnelse. I tillegg har programmet en kolonne for fortegn som brukes om man vil benytte alternative referanser. Benyttes ingen alternative referanser skal ikke dette feltet fylles ut.

 

 

Opprett ny konto: Dersom man ønsker å opprette en enkelt ny konto, trykk på knappen "Opprett ny konto" i menyen øverst i skjermbildet. Her blir man nødt til å legge inn alle verdier manuelt.

 

Slett konto: Dersom man ønsker å slette en konto kan dette gjøres ved å markere en konto og deretter trykke på knappen Slett konto i menyen øverst i bildet. Ved å trykke på pilen får man også valg om å slette markert konto, slette hele kontoplanen eller slette nullkonti.

 

Søk etter konto: Åpner et nytt vindu for søk. Man kan avgrense søket ved å velge mellom søkefelt, skille mellom små og store bokstaver, nøyaktig treff, delvis treff i begynnelsen eller delvis treff hvor som helst. Trykker man på pilen under søk får man også valg om å søke etter konto uten referanser til resultat- og balanserapporten.

 

Utskrift: Ved utskrift har man flere valg:

oUtskrift av kontoplan: Gir en utskrift av hele kontoplanen for det selskapet man står markert ved i venstremenyen.

oUtvalgsutskrift: Velg for hvilke/flere selskap, år og periode som skal tas med i utskrift av kontoplan.

oKoblinger: Gir utskrift av de kontoene som har referanse til rapporten man velger.

oIkke kobling til rapporter: Gir utskrift av de kontoene som ikke har referanse til noen rapporter.

 

Import: Ønsker man å importere en hel kontoplan kan dette gjøres ved å trykke på Import, her får du tilgang til å importere fra Excel, annet Maestro datasett eller SAF-T. Det er også mulig å importere en standard kontoplanmal.

 

Eksport: I tillegg til å importere er det også mulig å eksportere saldobalansen til Excel eller SAF-T ved å benytte Eksport-knappen.

 

Kontokort: Kontokortet styrer de alternative referansene. Ved å trykke på Kontokort vil man få opp et vindu der man kan legge til alternative referanser.

 

Innstillinger: Åpner kontoplaninnstillinger i et nytt vindu.

 

Andre funksjoner: Under andre funksjoner kan man endre kontonummer for en eller alle kontoene, nullstille saldi og referanser, valg for kopiering av referanser, hente standardreferanser eller fjerne referanser, alternativ registrering, slå sammen konti og legge til tekst eller personer.

 

Kolonnevalg: Under kolonnevalg kan man velge hvilke kolonner som skal vises. Man kan velge kun å vise kontoplan med referanser, tall for bare i år, i år og i fjor eller alle år, budsjetterte tall eller så kan man definere selv hvilke kolonner som skal vises ved å velge egendefinert kolonnevalg.

 

Filter: Her finnes det flere valg:

oIkke vis konti med bare nullverdier i synlige kolonner: Kun linjer med verdier/beløp vises.

oVis konti med nullverdier i år og ifjor: Kun linjer uten verdier/beløp vises (nullkonti).

oVis filter: For å bytte mellom egne opprettede filtre via nedtrekksmeny nederst i saldobalansen.

oFjern filter: Fjerner filter.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

 

NB! Viktig å vite om referanser i kontoplan

Dersom man henter tall fra årsoppgjør i kontoplanformat (saldobalanse med kontonummer 1000, 1030, 1070 osv) er det viktig at alle selskap i konsernet bruker like referanser ved like kontoer.

Eksempel: Dersom kontonummer "1070 Utsatt skattefordel" har saldi i flere av selskapene, har denne kontoen alltid har referanse til rapportlinje "520 Utsatt skattefordel" i balanserapporten i alle selskapene.

 

Det er ikke mulig å ha like kontonummere med ulik rapportreferanse. Endrer man på rapportreferanse i saldobalansen for et selskap, endres rapportreferanse på alle selskap. Dersom man vil ha avvik, må dette legges inn som egne konti for det enkelte selskap, f.eks kan man endre kontonummer til 1070001.

 

 

Skjermbildet er delt i to. Til venstre vises en liste med alle selskaper opprettet i Selskapsregisteret, til høyre vises saldobalanse for valgte selskap.

 

I listen over selskap i venstremenyen ligger konsern alltid øverst. Markerer man denne vil man se konsolidert saldobalanse til høyre i bildet.

Legg merke til at kolonnen "Foreløpig" er grået ut, og at det ikke er mulig å redigere disse tallene direkte.

11-08-2022-11_06

 

Bruk av Standard-kolonnevalg vil gi en god oversikt som vil passe for de fleste brukere. Da vil man se tall importert fra regnskapet i Foreløpig-kolonnen, sum av elimineringer mot den enkelte konto i Korreksjon-kolonnen, og endelig saldobalanse i Endelig-kolonnen. Man vil også se fjorårstall, og referansekolonner til Resultat- og balanserapporten.

Selv om man benytter seg av standardreferanser er det viktig å kontrollere referanse for å forsikre seg om at regnskapslinjene i rapportene blir riktig utfylt.

 

I kolonneoverskriftene har man mulighet for sortering og filtrering i hver eneste kolonne.