Selskapsregister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Selskapsregister

I selskapsregisteret oppretter og vedlikeholder man informasjon om alle selskap som inngår i konsernet. Det er også her man gjør valg for import av saldobalanse.

Se også Delingstjenesten.

 

 

Opprett: Opprett et nytt selskap ved å trykke på Opprett-knappen i øverste menylinje. Selskapet må få et nummer, to selskap kan ikke bruke samme nummer. Morselskap/øverste selskap må være nr 1.

 

Slett: Slett valgte/markerte selskap ved å trykke på Slett-knappen i øverste menylinje.

 

Import av selskapsverdier: Åpner et nytt vindu

 

Utskrift: Gir en oversiktutskrift av selskapsregisteret.

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu, lar deg importere selskapsregister fra et annet Maestro Konsernregnskap-datasett eller fra Excel.

 

Eksport: Eksport av selskapsregister til Excel.

 

Andre funksjoner: Under Andre funksjoner har man flere valg:

oEndre selskapsnr: Lar deg endre selskapsnummer. Nummeret kan ikke være i bruk.

oBytt selskapsnr: Lar deg bytte selskapsnummer til ett selskap med selskapsnummer til et annet selskap.

oFlytt selskapsnr: Lar deg endre selskapsnummer. Nummeret kan ikke være i bruk.

oEndre kontoplanens importformat: Endre importformat av selskapsverdier. Se også Kontoplaninnstillinger.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Skjermbildet er delt i to. På høyre side vises en liste med alle opprettede selskap. Til venstre vises mer informasjon om valgte selskap.

 

15-08-2022-11_54

 

Selskapsdetaljer

Det viktigste å få på plass er navn, org.nr og om selskapet skal konsolideres.

 

Aksjer

Her kan man fylle informasjon om aksjer. Til bruk i noter og enkelte rapporter.

 

Oppdatering av selskapsverdier

Valg av importkilde. Se også Oppdatering av selskapsverdier.