Selskapsverdier til Maestro Konsern

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Delingstjenesten >

Selskapsverdier til Maestro Konsern

Overfør konsolidert saldobalanse fra et Maestro Konsern-datasett til et annet Maestro Konsern-datasett.

 

Eksempel

Vi har en konsernstruktur som består av Mor, Datter og to Datterdatter. Man ønsker å først konsolidere tall for Datterdatter-selskapene i et Maestro Konsern-datasett, for så å hente inn denne konsoliderte saldobalansen til "hoved"-datasettet.

 

11-10-2022-1242

 

 

 

Saldobalanser importeres til hvert sitt Maestro Konsern-datasett. Man kan importere saldobalanser via Delingstjenesten, Excel eller legge inn tall manuelt. Deretter bruker man delingstjenesten for å overføre konsolidert saldobalanse fra underkonsern til hovedkonsern (Mor AS Konsern i bildet over).

 

 

1.

NB! Delingstjenesten bruker org.nr for å identifisere datasett som kobles sammen.

I underkonsernet opprettes hovedkonsern i Personregisteret, velg selskapstype og fyll inn samme org.nr som er fylt i Konsernopplysninger i hovedkonsernet:

11-10-2022-1357

 

2.

Gå til Fil > Innstillinger > Overføring til Konsernregnskap:

11-10-2022-1310

 

3.

Trykk på sky-ikonet for å åpne nedtrekksmeny. Trykk på "Oppdater", dersom delingstjenesten ikke er aktivert får man spørsmål om å aktivere denne.

 

11-10-2022-1320

 

Trykk på "Legg til tilkobling", trykk på knappen "Velg fra Personregister" for å hente frem riktig selskap, eller høyreklikk og velg "Legg til" for å taste inn org.nr direkte. Trykk så Neste:

11-10-2022-1452

 

4.

Fyll evt. ut engangskode, eller la denne stå blank. Velg lengde på delingsforespørsel og trykk Neste:

26-08-2022-1159

 

5.

Og så Ferdig. Underkonsernets konsoliderte saldobalanse er nå delt til hovedkonsernet.

26-08-2022-1200

 

6.

Deretter går vi til hovedkonsernets Maestro Konsern-datasett. Dersom delingstjenesten ikke er aktivert, må denne først aktiveres:

11-10-2022-1332

 

7.

I Selskapsregisteret vil underkonsernet dukke opp automatisk, med tidspunkt for siste import:

11-10-2022-1436

 

 

 

 

 

Det er mulig å dele underkonsernets konsoliderte saldobalanse til et Maestro Årsoppgjør-datasett først, og så dele fra Maestro Årsoppgjør til Maestro Konsern, men det vil nok kun unntaksvis være en fordel å gjøre det på denne måten, og det krever mer oppfølging for å sikre at alle datasett har siste, oppdaterte tall.