Dokumentsenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Dokumentsenter

I Dokumentsenteret ligger alle interne og eksterne dokumenter. Disse kan være produsert i Maestro (som noter) eller importert inn til datasettet (som protokoller eller dokumentasjon av balanse).

 

 

Legg til dokument: Legg til nytt dokument i dokumentsenteret fra lagret plass på egen pc.

 

Opprett dokument: Oppretter en ny, tom .rtf-fil.

 

Åpne: Åpner markert dokument.

 

Skann dokument: Skann inn dokument fra skanner.

 

Ny mappe: Opprett ny mappe.

 

Slett: Slett valgt dokument. NB! Det er ikke mulig å slette dokumenter som er til bruk andre steder i programmet. Dokumentet må slettes der det er i bruk, for eksempel, åpne Offentlig regnskap > Noter, og slett noten derfra.

 

Andre funksjoner: Her finner man flere valg:

oSlett ugyldige koblinger: Sletter ugyldige koblinger ved brutte fillenker, se "Melding - fillenker er brutt" lenger ned på siden.

oSlett filer som ikke er i bruk: Sletter alle filer som ikke er i bruk.

oVis årsskiftestatus: Vis årsskiftestatus for alle dokumenter.

oSett årsskiftestatus til "Oppdatert" for alle: Oppdaterer årsskiftestatus til årets på alle dokumenter.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

De fleste filer og dokumenter lagt til i datasettet vil være organisert i forskjellige kategorier/mapper. Maestro lager og oppdaterer disse mappene automatisk etter hvert som man legger til og sletter filer andre steder i programmet.

 

I kolonnen «Personer GDPR» ser man person knyttet til et dokument, for å sikre fullstendighet i Personregisteret:

10-10-2022-1218

 

 

Da vil man i fanen "Registrert følgende steder" også se at det finnes dokumenter i dokumentsenter knyttet til den enkelte person:

10-10-2022-1221

 

 

hmtoggle_arrow1Melding - fillenker er brutt