Rapportoppsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Rapportoppsett

Her kan man utarbeide egne rapporter fra Personregisteret, Elimineringer og Kontoelimineringer.

Det ligger flere standardrapporter i datasettet.  

Ønsker man å lage et rapportoppsett som alle brukere skal ha tilgang til, gjør man dette under Fil > Fellesmaler > Rapportoppsett. Man kan også importere et rapportoppsett man allerede har laget til fellesmalene.

 

 

Utskrift: Gir en utskrift av valgt rapport.

 

Eksport: Gir en excel-eksport av valgt rapport.

 

Rediger: Åpner bildet Redigering av rapportoppsett i nytt vindu. Her finner man flere valg:

oOpprett: Opprett en ny rapport, enten Personregister, Elimineringer eller Kontoelimineringer.

oKopi: Opprett en kopi av valgt rapport. NB! Man kan ikke redigere i standardrapportene, men man kan opprette en kopi av en standardrapport og redigere denne.

oSlett: Man kan kun slette rapporter man selv har opprettet.

oEndre navn: Endre navn på en rapport man selv har opprettet.

oImport: Man kan importere rapportoppsett fra et annet Maestro Konsern-datasett.

oEksport: Brukes for å eksportere rapportoppsett til filformat. Kan så importeres til et annet Maestro Konsern-datasett, eller til Fellesmaler.

oUtskrift: Gir utskrift av valgte rapport.

oEksport til Excel: Åpner valgte rapport i Excel.

oHjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over rapportene, i midten redigerer man valgt rapport.

 

Bildet som vises på skjermen har fem arkfaner:

Kolonner

Man kan fritt velge hvilke kolonner man vil ha med i rapporten. Man kan også endre rekkefølge ved å dra og slippe linjene eller flytte opp og ned med pilene i menyen. Man kan også velge Egendefinerte kolonneoverskrifter, velge om man vil justere teksten i valgt kolonne til høyre, senter eller venstre.

Til slutt kan man velge egendefinert format som f.eks. antall desimaler eller dato for en kolonne.

Format

Har avhuking for å vise akkurat denne rapporten i merket utskrift. Man kan også gjøre rapporten tilgjengelig i Offentlig regnskap til notebruk.

Det er også mulig å egendefinere overskriftene i rapporten.

Alternativer

Gir muligheter til å filtrere rapporten. Filteret lagres for den enkelte rapport.

Design

Gir en indikasjon på rapportoppsettet. Kolonnebreddene kan krympes og utvides med musepekeren. Bruk forhåndsvisningen for å se om hvordan effekten blir på rapporten.

For gruppering av rapporten kan man trekke den eller de kolonnene man vil gruppere opp i det grå feltet over kolonneoverskriftene. Man vil øyeblikkelig se endringer i gruppering.

Legg også merke til funksjoner på høyreklikk:

Sorter stigende/synkende. Rapporten sorteres etter den kolonnen man er plassert i når man velger sortering.

Kolonnesum kan skjules/vises for aktiv kolonne.

Snu fortegn. Beløp i aktiv kolonne kan få motsatt fortegn.

Forhåndsvisning

Se en forhåndsvisning av rapporten.