Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Generelt

Innstillinger lagres på brukernivå.

 

 

Begrens til ett bilde

Huker man av for å Begrense til et bilde, vil programmet automatisk lukke det bildet du er i når du åpner et nytt bilde. Er man for eksempel i Selskapsregister og åpner Merket utskrift, så vil programmet automatisk lukke bildet med Selskapsregister.

 

Automatisk datasettpakking

Ved Automatisk datasettpakking komprimeres datasettet hver gang man lukker klienten. Denne funksjonen er anbefalt.

 

Datasettdeponi i bruk

Her slås deponifunksjonen på.

 

Ikke bruk lokal arbeidskopi

Innstilling for å ikke bruke lokal arbeidskopi.

 

Sjekk alle filer

Her kan man bestemme hvor grundig programmet skal analysere grunnen til at eksterne filer fortsatt er i bruk når datasettet lukkes.

 

Fargetema

Velg mellom hvitt eller blått fargetema i skjermbildet i Maestro.

 

Åpne regneark ved eksport til Microsoft Excel

Innstilling for å åpne excel-ark direkte ved eksport, uten å måtte lagre excel-arket først.

 

Automatiske oppdateringer

Her kan man skru av eller på flere av de automatiske oppdateringene og funksjonene som finnes i Maestro.