Overføring til Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Fil > Innstillinger >

Overføring til Årsoppgjør

Overfør konsolidert saldobalanse til Maestro Årsoppgjør via delingstjenesten.

 

 

Bruk delingstjenesten for å overføre saldobalanse/regnskap fra konsernregnskap eller underkonsern til Maestro Årsoppgjør.

NB! Denne delingen gjelder ikke overføringen av offentlig regnskap. Deling av offentlig regnskap til morselskapet i konsernet gjøres via Elektronisk innlevering.

 

Deling via delingstjeneste

Legg til ny kobling for deling av konsolidert saldobalanse tilbake til valgt datasett/selskap i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Se Overfør konsolidert saldobalanse til Maestro Årsoppgjør for detaljert fremgangsmåte.