Malvariabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Malsenter >

Malvariabler

Malvariabler opprettes i Malsenter, og kan brukes i noter og notemaler. Det vil være en måte å legge inn tall i programmet som ikke ellers er  å finne andre steder i programmet (saldobalanse, driftsmiddelregister, verdipapirregister RF-skjema osv), og ved årsskifte vil Maestro automatisk overføre tall til fjorårskolonner.

Til forskjell fra Variabler, kan man i Malvariabler også bruke formler.

 

Malvariabler er tilgjengelig under Andre funksjoner i Malsenteret.

 

 

Legg til: Oppretter ny variabel.

 

Slett: Trykk Slett for å slette markert variabel. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle.

 

Formel: Legg til formel med årsskifteverdi eller formel.

 

Oppdater variablene i alle maler: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Redigere: Rediger formel i valgte malvariabel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Trykk på Legg til-knappen for å opprette en ny malvariabel. Man kan endre tekst i kolonnene Gruppe og Navn.

Når man oppretter en ny variabel vil denne automatisk legge seg i gruppen Standard, men man kan redigere gruppenavnet, og med det lage nye grupper. Man kan også endre navn i kolonnen "Navn":

12-10-2022-0829

 

Marker malvariabel, og trykk på Formel i øverste menylinje for å legge til formel med årsskifteverdi eller beregning:

12-10-2022-0831

 

Da åpner det seg et nytt vindu hvor man fyller inn ønsket formel:

12-10-2022-0833