Malsenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Malsenter

Malsenteret gir en oversikt over alle maler for noter, topp-/bunntekst og regnskapsanalyser tilgjengelig for brukeren.

 

 

Legg til: Lager en ny, blank mal. Denne legger seg i listen "Mine redigerbare maler".

 

Kopier: Lager en kopi av markert mal. Denne legger seg i listen "Mine redigerbare maler".

 

Rediger: Åpner mal for redigering i nytt vindu. Se Noteverk for mer informasjon om redigering av noter. Det er kun mulig å redigere maler som ligger i listen "Mine redigerbare maler".

 

Slett: Sletter markert mal. Det er kun mulig å slette maler som ligger i listen "Mine redigerbare maler".

 

Egenskaper: Se/endre Egenskaper til markert mal. Det er kun mulig å se/endre egenskaper til maler som ligger i listen "Mine redigerbare maler".

 

Utskrift: Gir utskrift av markert mal.

 

Import: Åpner en veiviser hvor man kan importere maler fra en .zip-fil eller Fellesmaler.

 

Eksport: Eksporter alle maler fra "Mine redigerbare maler" til en .zip-fil.

 

Andre funksjoner: Her finner man valgene: Hent maler fra annet språk og Malvariabler.

 

Språk: Man kan velge mellom Norsk, bokmål, Norsk, nynorsk, Engelsk og Tysk.

 

Skalering: Man kan velge mellom Beløp, Tusen og Millioner.

 

Tallformat: Man kan velge mellom Standard null og negativ, Null som strek, Negativ i parantes og Null som strek, Negativ i parantes.

 

Stil: Ved å trykke på denne knappen får man mulighet til å velge et annet stilsett, eller man kan endre formatet på de enkelte stilene under Innstillinger.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Skjermbildet er delt i to. Til høyre ser man en forhåndsvisning av markert notemal. Til venstre ser man en liste med alle notemaler tilgjengelig for brukeren i datasettet.

 

Denne er delt opp i tre:

04-10-2022-1321

 

Fellesmaler: Maler delt via Fellesmaler. Disse kan kun redigeres av bruker med tilgang til Fellesmaler. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

 

Maestro standardmaler: Maler utarbeidet av Maestro. Disse kan ikke redigeres. Ønsker man å redigere en av disse malene kan man kopiere malen til "Mine redigerbare maler" ved å trykke på Kopier i øverste menylinje.

 

Mine redigerbare maler: Maler tilgjengelig på brukernivå for redigering. Marker mal som skal redigeres og trykk på Rediger i øverste menylinje.

 

 

 

 

Se også:

Noteverk

OSS Offentlig regnskap