Variabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Variabler

Variabler kan brukes i f.eks kontantstrømanalyse eller noter. Det vil være en måte å legge inn tall i programmet som ikke ellers er  å finne andre steder i programmet (saldobalanse, driftsmiddelregister, verdipapirregister RF-skjema osv), og ved årsskifte vil Maestro automatisk overføre tall til fjorårskolonner.

 

 

Opprett: Oppretter ny variabel.

 

Slett: Trykk Slett for å slette markert variabel. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle.

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av alle variabler.

 

Import: Importer variabler fra annet Maestro-datasett eller Excel.

 

Eksport: Eksporter alle variabler til Excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

 

Alle felter er manuelle. Trykk på Opprett-knappen for å opprette en ny variabel. Man kan endre tekst i alle kolonner unntatt kolonnen "Benyttes av noter".

Når man oppretter en ny variabel vil denne automatisk legge seg i gruppen Standard, men man kan redigere gruppenavnet, og med det lage nye grupper. Man kan også endre navn i kolonnen "Navn".

Ønsket beløp fylles i kolonnene med tilhørende riktig år. Man kan legge inn negative (- fortegn) og positive beløp.

04-10-2022-0839

 

Ved årsskifte på datasettet vil Maestro beholde utfylte beløp i sine respektive års-kolonner. Dvs alle beløp "flyttes" ett hak mot høyre.