Om selskapet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering > Konsern-/ Klientopplysninger >

Om selskapet

Her registreres klientens firmanavn, adresse m.m. Det er lagt inn en database for postnummer/poststed som automatisk finner det rette poststedet når postnummer oppgis.

 

 

Generelt

Her finner man opplysninger om navn, selskapstype, organisasjonsnummer, bransje og stiftelsesdato.

 

 

Adresse og kontakt

Her finner man selskapsadresse, postadresse og kontaktinformasjon.

 

Tips!

Har man fylt ut epostadresse i epostfeltet, kan man trykke på konvoluttknappen ute til høyre for å skrive en mail til vedkommendes adresse.

 

Annet

Under Annet må man angi informasjon om selskapet vedrørende avvikling, om selskapet er børsnotert, og om selskapet er morselskap etc.