Konsern og Konsern- / Klientopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Konsern og Konsern- / Klientopplysninger

Registrering av klientopplysninger er noe av det første du gjør i Maestro Konsern. Disse opplysningene danner grunnlaget for det videre arbeidet med kunden.

 

 

Utskrift: Gir en utskrift av opplysninger om klienten som navn, adresse, selskapsopplysninger, skattemessige forhold, kontaktpersoner, underskrifter og styremedlemmer.

 

Import: Starer en veiviser hvor man kan importere klientopplysninger fra et annet Maestro-datasett, person i Personregister eller fra Finale.

 

Hent fra nett: Starter en veiviser som gjør det mulig å hente selskapsopplysninger fra brreg.no.

 

Andre funksjoner: Man kan merke datasettet som avsluttet for regnskapsåret, det vil da dukke opp ett varsel neste gang man åpner datasettet.

 

Hjelp:  Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

I venstremenyen ser vi at klientopplysningsbildet er delt i tre områder. Anbefalt arbeidsmetode er å starte på toppen og jobbe seg gjennom de ulike områdene:

 

Om selskapet

 

Regnskap og skatt

 

Personer