Stilredigering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Rapporter >

Stilredigering

Man kan lage en egendefinerte stil som kan brukes på regnskapsrapportene og i noteverket.

 

I utgangspunktet burde man velge stil i åpningsbildet til Rapportgeneratoren. Årsaken til dette er at man da vil få samme stil på offentlig regnskap og noter. Når man har åpnet en rapport i Rapportgeneratoren, fremkommer valget man gjorde i åpningsbildet som Auto.

 

 

Stilsett: Velg mellom en av Maestros mange standardstiler. Disse kan ikke redigeres. For å redigere/lage egen stil må man velge Egendefinert som ligger nederst i nedtrekksmenyen.

 

Innstillinger: Kun tilgjengelig dersom man har valgt Egendefinert. Her kan man legge inn en ramme i rapporten, man kan redigere farge, bredde og hvilke sider rammen skal vises. Man kan også velge standard font (skrifttype).

 

Import fra: Kun tilgjengelig dersom man har valgt Egendefinert. Importer en av Maestros standardstiler til stilen Egendefinert.

 

Delte stiler: Kun tilgjengelig dersom man har valgt Egendefinert. Her kan man importere stil fra et annet Maestro datasett.

 

 

 

For å åpne redigeringsvinduet, trykk på Aktivt stilsett-knappen (fargepalett) og gå til Innstillinger. NB! Man får ikke redigert en stil dersom man ikke står på Egendefinert.

 

Linjestiler

I bildet ser man en oversikt over de ulike linjestilene (Normal, Tittel, Overskrift 1, Overskrift 2 Kolonneoverskrift osv.) dette stilvalget har. Dersom man ønsker ytterligere linjestiler kan man ved å merke en linjestil og deretter høyreklikke, kunne lage en kopi av valgte linjestil. Da har man en ny linjestil å inkludere i rapporten dersom det er ønskelig, som også kan redigeres på samme måte som beskrevet under.

30-08-2022-1313

 

Stilvalgene er fordelt utover rapportens ulike linjer. I denne eksempelrapporten ser man fordelingen i kolonnen Linjemal til venstre i skjermbildet (Gå til Vis > Stil).

 

Vi ser at linjen "Driftsinntekter og driftskostnader" har linjemalen Overskrift 1, linjen for Sum driftsinntekter har linjemalen Sumlinjer 1 og linjen for Salgsinntekt har linjemalen Normal. De forskjellige linjemalene har ulik formatering og en egen funksjon i rapporten. Overskrift 1 er en overskrift, Sumlinjer 1 er en summelinje og Normal er vanlig tekst. Når man lager sin egen rapport anbefales det først å angi den enkelte linjestil/mal på regnskapslinjene og deretter formatere linjestilen slik at man får det utseende man ønsker.

30-08-2022-1315

 

Man endrer de forskjellige linjestilene ved å trykke på den konkrete linjestilen. Da åpnes et nytt vindu. I dette bildet kan man endre skrifttype, størrelse, farge, velge fet/kursiv/understrekning, ramme og linjeavstand. Når man har gjort tilpasningene man ønsker trykk Lagre, eller Lagre som kopi (valg blir tilgjengelig ved å trykke på nedoverpil i boksen Lagre). Dersom man ønsker å tilbakestille til standard linjestil for denne stilen velger man Tilbake til standard.

30-08-2022-1318

 

Dersom man ønsker at endringer kun skal gjelde for tekstkolonnene (beløpskolonne vil da ikke blir pårørt), velg nedtrekksmenyen på høyre side i skjermbildet:

30-08-2022-1319

 

Tips!

Dersom man bare ønsker å endre på enkelte ting i en av Maestros standardstiler, kan man heller importere denne ved å trykke på Import fra og velge aktuell stil i nedtrekksmenyen. Da importeres valgt stil til Egendefinert, og man vil ha tilgang til å redigere som man ønsker:

30-08-2022-1320

 

Kolonnestiler

Kolonnestil kan brukes for å endre stil i en kolonne. Denne kan være aktuell å bruke dersom man ønsker at enkelte eller alle kolonnene i rapporten skal ha forskjellig stil. Valg av Kolonnestil vil delvis overstyre linjestil, man kan kun redigere format (fet/kursiv/understreket/farge skrift) og ramme:

30-08-2022-1321

 

For å endre kolonnestil i en rapport, stå markert i aktuell kolonne. Gå til arkfanen Kolonner og velg i nedtrekksmenyen Stil:

30-08-2022-1322

 

Dersom man ønsker ytterligere kolonnestiler kan man ved å markere en kolonnestil og deretter høyreklikke, kunne lage en kopi av valgt kolonnestil. Da har man en ny kolonnestil å inkludere i rapporten dersom det er ønskelig, som også kan redigeres.