Offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering >

Offentlig regnskap

I dette skjermbildet jobber man med utarbeidelsen av årsregnskapet og årsberetningen til konsernet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt kontantstrømoppstilling og revisjonsberetning.

 

I Maestro utarbeides resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen i Rapportgeneratoren, mens skjermbildet Offentlig regnskap i hovedsak tar for seg utarbeidelsen av noteverket og årsberetningen.

 

 

Offentlig regnskap - prosess

I Maestro utarbeider man det offentlige regnskapet gjennom 3 steg:

Steg 1 - Utarbeidelse

oNoteverk

Steg 2 - Kontroll

Steg 3 - Signering og innsending

 

 

Vi samlet ofte stilte spørsmål og problemstillinger her:

Ofte stilte spørsmål (OSS) > Offentlig Regnskap