Rapport-redigering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Rapporter >

Rapport-redigering

For å redigere en rapport kan man dobbelttrykke på rapporten, eller trykke på Rediger-knappen i øverste menylinje.

Rapportgeneratoren består av 4 arkfaner: Rapport, Diagram, Linjer og Kolonner.

 

hmtoggle_arrow1Arkfane Rapport

 

hmtoggle_arrow1Arkfane Diagram

 

hmtoggle_arrow1Arkfane Linjer

 

hmtoggle_arrow1Arkfane Kolonner

 

 

 

Topptekst/bunntekst og overskrift

Området for topptekst og bunntekst er delt inn i venstre, senter og høyre side, områdene for Overskrift er delt opp etter kolonnene i rapporten.

 

Man legger til tekst ved å dobbelttrykke i en celle, eller markere cellen og trykke på boksen med tre prikker. Da åpnes teksteditor i nytt vindu. I teksteditoren kan man i tillegg til å legge inn en egenvalgt tekst, sette inn felter som henter opplysninger fra andre steder i Maestro.

Man gjør dette ved å trykke på knappen Sett inn felt. Denne måten å sette inn felt på er den samme som å sette inn felter i notemalene for utarbeidelse av Offentlig Regnskap. I nedtrekksmenyen ved knappen Sett inn felt finner man også valgene:

Tekstfelt: Legg inn en standard linjetekst. Bruk av standardtekst gir mulighet for automatisk oversettelse til annet språk.

Rapportnavn: Legger inn rapportens navn.

Sidenummer: Setter inn sidenummer.

Antall sider: Setter inn antall sider.

 

Ved å trykke på arkfanen Rapport og deretter Vis > Stil får man oversikt over synlighet og linjestil som er lagt inn.  

 

Hoveddel

Data

Helt til venstre i bildet ser man kolonnen data. Denne kan bestå av symboler, bokstaver og tall.

Tall: angir maestro-referanse for hvilken linje som det henvises til i rapporten.  

Bokstav: angir hvordan tallmaterialet i linjen er hentet. Dette kan være fra Formel, Konto eller Manuelt beløp, eller en kombinasjon av disse.

Symbol: kan angi om linjen er med i et diagram, om den er en overskriftslinje eller om det er lagt inn sideskift.

30-08-2022-0928

 

Tekst

Man kan endre/legge til tekst ved å dobbelttrykke i en celle, eller markere cellen og trykke på boksen med tre prikker. Da åpnes teksteditor i nytt vindu. Denne fungerer mye på samme måte som teksteditoren i topptekst/bunntekst/overskrifter, men man kan ikke legge inn sidetall eller antall sider. Ønsker man å justere andre innstillinger i kolonnen benytter man arkfanen Kolonner til dette.

 

Noter

Dette området gir oversikt over notekoblingene. Man kan høyreklikke på den enkelte notelinje og velge "Gå til" for å gå til den enkelte note utarbeidet i Regnskapsavslutning > Offentlig Regnskap. Dersom man ønsker ytterligere tilpasninger for notekolonnen gjør man det i arkfanen "Kolonner".

 

Beløp

Disse kolonnene viser tallene i den aktuelle rapporten man er inne i. Dobbeltklikk i en celle for å redigere, da åpner det seg et nytt vindu, som er delt opp i fanene Formel, Kontoreferanser (ordinær), Kontoreferanser (alternativ) og Manuelt beløp. I fanen Formel kan man lage formler internt og på tvers av rapporter. I fanene Kontoreferanser (ordinær) og Kontoreferanser (alternativ) hentes tall fra saldobalansen, Kontoreferanser (alternativ) gir muligheten til å angi en alternativ referanse for presentasjon av konti. Dette er aktuelt for konti som kan gå fra å være fordring eller gjeld fra en regnskapsperiode til en annen. I fanen Manuelt beløp kan man legge inn manuelle beløp i rapporten i den perioden man ønsker.

 

Forhåndsvisning

I redigeringsbildet utformes selve rapporten, i forhåndsvisningen får man se hvordan rapporten faktisk ser ut. Knappen for forhåndsvisning ligger i en arkfane i nedre del av dokumentet.

I øvre del av skjermbildet vil man ha tilgang til menyene som ligger under arkfanene Rapport og Diagram. Da kan man gjøre endringer og se effekten på rapporten direkte i forhåndsvisningen.

 

I tillegg til overnevnte menyvalg har man også en knapperad med funksjonalitet:

Navigering mellom sider i rapporten: Her kan man velge å flytte til første eller siste side, eller flytte en side frem eller tilbake.

Utskrifts-symbol: Her får man muligheten til å printe rapporten.

PDF-symbol: Ved å trykke på denne knappen så lages et pdf-dokument.

Konvolutt-symbol: Ved å trykke på denne knappen så lages et pdf-dokument av gjeldene rapport som legges ved i en tom e-post.

Side: Angir hvilken side i rapporten man befinner seg i.

Zoom: Angir størrelsen på dokumentet i forhåndsvisningen.