Valutaoversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering >

Valutaoversikt

Valutakursene angir kurs i forhold til konsernets valuta. Selskapsverdiene multipliseres med disse kursene for å beregne verdier i konsernets valuta. Konsernets valutakurser settes til 1.

 

 

Opprett: Trykk Opprett-knappen for å opprette en ny valuta.

 

Slett: Trykk Slett-knappen for å slette en valuta. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle valutaer.

 

Utskrift: Gir en oversiktutskrift av alle opprettede valutakoder med tilhørende kurser.

 

Andre funksjoner: Her ligger det knapp for å gjenopprette standardverdier. Velger man denne tilbakestilles alle kurser til 1,00.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Konsern.

 

Periode: Her kan man bytte mellom ulike perioder og år.

 

Hent valutakurser fra nettet: Fyller automatisk alle opprettede valutakurser for valgt periode og år.

 

 

 

I skjermbildet vises en tabell med kurskode, resultatkurs og balansekurs.

Standard står alle kurs med 1,00. Bruk knappen "Hent valutakurser fra nettet" i øverste menylinje for å automatisk fylle valutakurs for valgt periode og år.

 

Opprett nye valutaer ved å trykke på Opprett-knappen. Fyll deretter inn informasjon om kurs-kode, resultatkurs og balansekurs.

 

Eksempel: Ønsker å opprette kurs for polske zloty. Vi trykker på Opprett-knappen i øverste menylinje for å lage en ny tom linje. Dobbeltklikk på linjen eller trykk på den lille boksen med tre prikker for å åpne nytt vindu, her kan man søke på land, kode, valutanavn osv. Trykk deretter Ok.

10-08-2022-11_24