OSS - Offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Offentlig regnskap >

OSS - Offentlig regnskap

 

hmtoggle_arrow1Hvordan sende inn årsregnskapet til Altinn?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan rette opp manglende linjer i Brønnøysundrapporten?

 

hmtoggle_arrow1Hvor setter man dato for fastsettelse av årsregnskapet og underskrift i balansen?