Forlenget regnskapsår

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering > Konsern-/ Klientopplysninger > Regnskap og skatt >

Forlenget regnskapsår

Når et selskap er nystiftet så kan det første regnskapsåret strekke seg over maksimalt 18 måneder, jamfør regnskapslovens § 1-7 (2). I Norge så er standard regnskapsperiode satt til 1.1 til 31.12 (kalenderåret). Det er viktig å understreke at selv om regnskapsperioden kan være lengre enn tolv måneder for nystiftet selskaper, så gjelder ikke dette for skattemeldingen. Disse må leveres per 31.12 hvert år, selv om selskapet kun har eksistert i noen få måneder.

 

Maestro håndterer denne utfordringen i rapportgeneratoren.

 

 

Forlenget regnskapsår - År 1

 

Under Registrering > Konsernopplysninger > Regnskap og revisjon skal Regnskapsperiode fortsatt inneholde de 12 siste månedene. I spørsmål om Forlenget regnskapsår settes Ja, og forlenget periode defineres. Her fyller man også ønsket kolonneoverskrift i Resultat- og balanserapporten.

15-08-2022-14_37

 

Det lages årsregnskap for 16.1.20X til 31.12.20X+1 dvs. for tall som ligger i både årets og fjorårets kolonne for resultatkonti (ikke balansekonti) i saldobalansen.

 

 

Forhåndsvisning av rapporten blir da slik:

15-08-2022-14_41

 

NB! Det er kun i denne utskriften dette vises, ikke inne i selve Rapportgeneratoren.

 

Ønsker man å justere linjer, kolonner etc. så må man bruke summe-funksjonaliteten som ligger i Rapportgeneratoren under arkfanen Beløp, se skjermbildet. Velg Beløpstype Sum, og velg ønskede år som skal summeres.

15-08-2022-14_56

 

Forlenget regnskapsår - År 2

 

I år 2 dvs. året etter det forlengede regnskapsåret, er det ønskelig å få riktige sammenligningstall. Det betyr at i år 20X+2 ønsker vi at sammenligningstallene skal være tallene for 20X og 20X+1.

 

For å få fram sammenligningstallene må man svare Ja ved spørsmål om Forlenget år ifjor under Registrering > Konsernopplysninger > Regnskap og revisjon.

15-08-2022-14_52

 

NB! Denne avhukingen skal utelukkende gjøres for å få fram sammenligningstall i år 2 og har ingen funksjon ved avhuking når man står i år 1 av et forlenget regnskapsår.

 

 

Rapporten vil da se slik ut:

15-08-2022-15_03