Personer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering > Konsern-/ Klientopplysninger >

Personer

I Personer ønsker vi å få på plass personer som innehar roller eller sitter i styret i selskapet vi utarbeider årsoppgjøret for.

 

 

Kontaktpersoner

Ved å trykke på knappen "Hent fra nett" i øverste menylinje kan man hente ned styremedlemmer og kontaktpersoner registrert i Brønnøysund. Disse opprettes da automatisk i Personregisteret og blir tildelt tilhørende roller.

09-08-2022-14_06

 

Fullfør veiviseren, og personer, med tilhørende roller, fylles automatisk. Ved å benytte "Hent fra nett"-funksjonen har man fylt ut delområdene Kontaktpersoner og Styremedlemmer.

 

For å tilordne roller i Kontaktpersoner og Styremedlemmer manuelt, må disse først opprettes i Personregisteret. Hvis ønsket person ikke finnes der, klikk på knappen Opprett ny og du vil komme inn i Personregisteret. Klikk på knappen Opprett ny person (F5), fyll inn det du ønsker og lukk skjermbildet. Merk ønsket person og klikk OK. Vedkommende vil nå stå oppført med tittel (f.eks. daglig leder). Deretter kan rollen tilordnes ved å bruke nedtrekksmenyen.

09-08-2022-14_11

 

Det er også her man bestemmer Hovedkontakt i selskapet, marker ønsket person ved å trykke på rollen/navnet med musepekeren, og trykk så på Hovedkontakt- knappen. Den som er valgt som hovedkontakt vil få en grønn hake i ikonet til venstre.

09-08-2022-14_13

 

Underskrifter

Her fyller man opplysninger om sted og dato ved underskrift i balansen og posteringsutskrifter.

 

Man kan også hente inn person fra Personregisteret i som skal bekrefte mellombalanse eller være kontaktperson i tilbakemelding fra regnskapsregisteret.

 

Styremedlemmer

Her kan man manuelt hente personer fra Personregisteret som har en rolle i selskapet, og tilordne rolletittel. Man har også mulighet til å redigere en egendefinert tittel dersom det er ønskelig.

09-08-2022-14_22