Oppdatering av selskapsverdier

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Registrering > Selskapsregister >

Oppdatering av selskapsverdier

Vi anbefaler å sette opp import av selskapsverdier fra Maestro Årsoppgjør-datasett, siden det ofte vil være tidkrevende å skulle importere fra excel eller fylle saldobalansen manuelt for alle selskap. Importkilde opprettes en gang, deretter kan man oppdatere denne så mange ganger man ønsker for å importere nye, oppdaterte tall. Det er ikke nødvendig å opprette nye importer dersom man vil importere tall for flere perioder.

 

 

Vi ser at de fleste brukere har veldig god nytte av å kontakte support-avdelingen vår på telefon  02575 eller e-post ved første gangs oppsett for henting av selskapsverdier.

 

Ta gjerne kontakt med oss!

 

Det finnes fire forskjellige importmuligheter:

 

Hent fra Maestro delingstjeneste:

Åpner delingstjenesten i et nytt vindu. Husk at det må være satt opp deling i Maestro Årsoppgjør-datasettet.

 

Hent fra reservoar

Ved overføring via reservoar lagres data i en egen mappe (reservoarkatalogen). I Maestro Konsernregnskap kan data hentes fra denne reservoarkatalogen. På denne måten har du alt samlet i en mappe. Overført data lagres automatisk i reservoarkatalogen ved lukking av datasettet.

 

Hent fra datasettkatalog

Overføring via kildefil i datasettkatalog lagrer overføringsdata automatisk i datasettkatalogen ved lukking av datasettet. I Maestro Konsernregnskap kan denne kildefilen hentes fra datasettkatalogen.

 

Hent fra datasett i Maestro Klientadmin

Overføring via Maestro Klientadmin rett fra katalog. Trenger ikke endre på innstillinger eller starte deling i Maestro Årsoppgjør først. I Maestro Konsernregnskap velges riktig klient man vil hente fra, husk å velge riktig år.

 

 

 

Fjorårsverdier

Det er ikke mulig å importere og konsolidere fjorårsverdier. Da anbefaler vi heller å opprette et nytt datasett og endre regnskapsperioden, importere alle fjorårstall, og deretter ta årsskifte på datasettet.

Eksempel:

Vi skal lage et konsernregnskap for 2021. I resultat- og balanserapportene ønsker vi å ha med 2020-tall. Først opprettes et tomt konsern-datasett, hvor vi går til Registrering > Konsernopplysninger > Regnskap og revisjon, og endrer regnskapsperioden til 01.01.2020-31.12.2020. Deretter opprettes alle selskap i konsernet i Selskapsregisteret, og vi importerer selskapsverdiene fra 2020-datasettene i Maestro Årsoppgjør (versjon 33). Deretter lukkes datasettet, og vi tar et årsskifte av konsern-datasettet. 2020-tallene vil da ha flyttet seg til fjorårskolonnen.

 

Det er også mulig å importere fjorårstall fra Excel, men vær da oppmerksom på at fjorårstallene ikke konsolideres automatisk.