Åpningsbildet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Åpningsbildet

Funksjonsbeskrivelse

Det første som møter deg etter oppstart av programmet er åpningsbildet. De forskjellige menyvalgene aktiveres enten ved å bruke menyvalgene øverst, eller klikke med høyre musetast. Alle forklaringene nedenfor er knyttet til menyvalgene på menylinjen.

De ikonene som er til venstre for datasettnavnet, forteller hvilken tilstand datasettet er i.

 

MENYVALGET FIL

 

Datasettkatalog

For å åpne datasettkatalogen trykker du på dette filvalget.

 

Åpne katalog

Hvis du har flere kataloger med datasett, så kan du bytte mappe ved trykke på denne knappen. I neste bilde velger du ønsket datasettkatalog.

 

Sikkerhetskopikatalog

Tilbakekopieringsfunksjonen gjør at du kan legge tilbake sikkerhetskopien. Funksjonen fungerer slik at når du trykker på valget for tilbakekopiering søker programmet på den stasjonen/katalogen du har definert til sikkerhetskopiering og foreslår alle datasett som ligger der. Du må velge datasett og trykke OK.  Sannsynligvis vil du få melding om at datasettet finnes fra før og du må nå bestemme deg for om du ønsker å skrive over eller ikke. Når et datasett er overskrevet kan man IKKE reversere dette.

 

Klientutskrift

Her kan man få en utskrift over alle klientene som ligger på datasettkatalogen. Utskriften viser datasettnavn, klientnavn, hvilken versjon datasettet sist har vært innlest i og år. Denne utskriften er spesielt nyttig å bruke når man skal legge inn nye versjoner (se hvilken versjon datasettene er lest inn i) og når man skal se hvilket år datasettene er i.

 

MENYVALGET DATASETT

 

Nytt datasett

Velg Nytt datasett og legg inn ønsket navn på datasettet, trykk Enter og datasettet vil være registrert.

 

Åpne datasett

Datasettet åpnes ved å markere datasettet, og velge åpne i menyvalget. Datasettet kan også åpnes ved å dobbeltklikke på det eller ved å markere det og trykke Enter.

 

Endre navn

I noen tilfeller kan det være ønskelig å endre navn på datasettet, og da bruker du dette menyvalget. Datasettets navnefelt blir da åpent slik at du kan skrive inn det nye navnet.

 

Dupliser

Dersom du ønsker å opprette et datasett som en kopi av et annet brukes denne funksjonen.

 

Send på e-post

Ønsker en å sende et datasett på epost, markerer du ønsket datasett og velger send på e-post. Du vil få spørsmål om du ønsker å legge ved merkede datasett og dette svarer du Ja på, og du vil da få opp en ny epost. Fyll inn mottaker, emne og eventuelt en forklaring på hva det gjelder. Epost som sendes til Maestro Soft og som ikke inneholder noen forklaring vil bli returnert til avsender.

 

Komprimer

Datasettet komprimeres til en fil som får navnet datasettnavnet.zip. Bruker du komprimer, så tar datasettet mindre plass i og med at det blir pakket sammen til en fil. Det anbefales å gjøre dette når et datasett skal flyttes og når du er ferdig med årsoppgjøret.

 

Lag sikkerhetskopi

Denne funksjonen brukes når man vil ta en sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien blir lagret i  angitt mappe under Innstillinger > Kataloger. Merk ønsket datasett, velg Lag sikkerhetskopi og du vil få en sikkerhetskopi på ønsket plassering.

 

Årsskifte

Denne funksjonen gjennomfører årsskifte på alle de merkede datasettene. Ønsker du å kjøre årsskifte på flere enn et datasett, gjøres dette ved å holde Ctrl-tasten nede samtidig med at du markerer ønskede datasett. Det finnes ingen reverserings-funksjon, så husk å ta sikkerhetskopi før du kjører årsskifte.

 

Slette

Dersom du ikke ønsker å ha et datasett lenger kan du markere det og trykke slett. Det er ingen angrefunksjon når du først har svart ja til å slette datasettet, så vær sikker før du svarer ja. Ta gjerne en sikkerhetskopi før du sletter.

 

MENYVALGET REDIGER

 

Søk

Søkingen igangsettes automatisk straks ett eller flere tegn tastes. Du kan søke etter enten datasettnavn eller klientnavn. De inntastede tegnene vises i et vindu, og markørene stiller seg automatisk på det første datasettet som kan identifiseres med de inntastede tegn.

 

Kopier/Lim inn

Dersom du ønsker å kopiere et eller flere datasett fra en katalog til en annen katalog så markerer du datasettet/datasettene og trykker kopier. Etter at du har valgt kopier-funksjonen, bruker du lim inn-funksjonen for å lime inn datasettet i ønsket katalog.

 

 

MENYVALGET VIS

 

Oppdater

Oppdater klientinformasjon i katalogen.

 

MENYVALGET OPPSETT

 

Innstillinger

Se Fil > Innstillinger.

 

Offentlige satser

Se Fil > Offentlige satser.

 

hmtoggle_arrow1Reservasjonsliste

 

 

MENYPUNKTET HJELP

 

Hjelp

Åpner hjelpeteksten i Maestro Konsern.

 

Brukerinformasjon

Her ligger lisensopplysningene om deg som bruker.

 

Versjonsnotat

Her ligger en oversikt som viser hvilke endringer som er gjort fra forrige versjon og til den versjonen som du nå kjører.

 

Supportforespørsel på e-post

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer så send det gjerne videre til Maestro. Dersom det er et datasett du har problemer med så send en supportforespørsel på e-post. Ønsker du å legge ved merkede datasett, så svarer du ja til at datasettet skal legges ved som vedlegg. Maestros epostadresse kommer opp automatisk. Diverse opplysninger om din maskin vil komme opp i eposten, slik at det vil bli lettere for de som mottar eposten å løse problemet.

 

Produktinfo og -oppdatering

Her finnes opplysninger om programleverandøren. Her står internett-adresse, telefonnummer og adresse. Her står også versjonsnummeret på versjonen du kjører.