Steg 2 - Kontroll

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportering > Offentlig regnskap >

Steg 2 - Kontroll

 

Steg 2 - Kontroll ligger til venstre i skjermbildet markert med gult, og består av:

Resultatrapporten

Balanserapporten

Valideringsmeldinger

 

06-09-2022-1036

 

 

Vi anbefaler å gjennomgå steget før årsregnskapet ferdigstilles for signering av styret og daglig leder, og klargjøres for innsending til Altinn.

 

 

Knapper i Arkfane Rapportkontroll, tilgjengelig fra undermenyene Resultatrapporten og Balanserapporten:

 

Rediger linje: Dette valget gir tilgang til aktiv linje i Rapporter.

 

Fjern tilkobling: Dette valget fjerner koblingen av aktiv linje i Brønnøysundrapporten.

 

Koble linje automatisk: Maestro vil automatisk forsøke å korrigere koblingen til Brønnøysundrapporten for merket linje i henhold til standard kontoplan.

 

Andre funksjoner: Maestro vil automatisk forsøke å korrigere koblingen til Brønnøysundrapporten for alle linjer i henhold til standard kontoplan.

 

Vis:

oVis bare feillinjer: Skru på/av visning av linjer med feil i Brønnøysundrapporten (høyre rapport).

oVis Altinn koder: Skru på/av visning av kolonne med Altinn-verdier i Brønnøysundrapporten (høyre rapport).

 

Utskrift: Utskrift av Brønnøysundrapporten (elektronisk rapport). Ved å trykke på pilen under Utskrifts-symbolet får man opp valg om Spesifisert utskrift av Brønnøysundrapporten.

 

 

hmtoggle_arrow1Resultatrapporten / Balanserapporten

 

hmtoggle_arrow1Valideringsmeldinger